Všetky aktuality >

Drevárska fakulta

Je orientovaná na vzdelávanie, komplexný výskum a umeleckú činnosť v oblasti využitia dreva a nadväzujúcich odboroch. Je jedinou s týmto zameraním na Slovensku.

Mám záujem študovať
Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.

DF to je tradícia

DF je najväčšou fakultou TU vo Zvolene a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie už od roku 1952. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality.

DF to je jedinečnosť

Drevárske študijné programy vyučované na DF nenájdete na žiadnej inej univerzite na Slovensku.

DF to je rozmanitosť

Nevychovávame len drevárov a drevostavbárov, ale aj ekonómov, dizajnérov a špecialistov protipožiarnej ochrany.
71

rokov vzdelávania a výskumu

NA DREVÁRSKEJ FAKULTE

Máme v srdci drevo

Autentický darčekový predmet Drevárskej fakultyzisti viac

Financované Európskou úniou - NextGenerationEU

Drevárska fakulta realizuje projekt s označením 09I03-03-V01-00124

Komponent: Komponent 9: Efektívne riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií

Reforma/investícia: Reforma 3: Excelentná veda

Názov výzvy: Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Hlavným cieľom projektu je podporiť výskumníka Prof. Ing. Pavla Bekhtu, DrSc. na Technickej univerzite vo Zvolene, pri relokácií jeho výskumnej činnosti na Slovensko. A to tak, aby z úspešného zapracovania výskumníka u prijímateľa benefitovali obe strany a podporil sa rozvoj výskumného potenciálu u jednotlivca aj inštitúcie.

Fakulta v číslach

0
rokov existencie
0
študijných odborov
0
katedier
0
študentov
0
absolventov