Všetky aktuality >

Faculty of Wood Sciences and Technology

Je orientovaná na vzdelávanie, komplexný výskum a umeleckú činnosť v oblasti využitia dreva a nadväzujúcich odboroch. Je jedinou s týmto zameraním na Slovensku.

Mám záujem študovať

About the Faculty

Číslo
5
9
8
5
12
Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.

DF to je tradícia

DF je najväčšou fakultou TU vo Zvolene a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie už od roku 1952. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality.

DF to je jedinečnosť

Drevárske študijné programy vyučované na DF nenájdete na žiadnej inej univerzite na Slovensku.

DF to je rozmanitosť

We do not only educate wood experts and wood constructers, but also economists, designers and fire protection specialists.
65

rokov vzdelávania a výskumu

NA DREVÁRSKEJ FAKULTE

Fakulta v číslach

0
rokov existencie
0
študijných odborov
0
katedier
0
študentov
0
absolventov