Všetky aktuality >

Drevárska fakulta

Je orientovaná na vzdelávanie, komplexný výskum a umeleckú činnosť v oblasti využitia dreva a nadväzujúcich odboroch. Je jedinou s týmto zameraním na Slovensku.

Mám záujem študovať
Drevárska fakulta patrí medzi vrcholné vzdelávacie a vedeckovýskumné inštitúcie vo vysokoškolskom systéme Slovenskej republiky. Hlavným poslaním fakulty je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie, rozvíjať vedecké bádanie a tvorivú umeleckú činnosť.

DF to je tradícia

DF je najväčšou fakultou TU vo Zvolene a poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelanie už od roku 1952. Dlhoročné skúsenosti sú zárukou kvality.

DF to je jedinečnosť

Drevárske študijné programy vyučované na DF nenájdete na žiadnej inej univerzite na Slovensku.

DF to je rozmanitosť

Nevychovávame len drevárov a drevostavbárov, ale aj ekonómov, dizajnérov a špecialistov protipožiarnej ochrany.
70

rokov vzdelávania a výskumu

NA DREVÁRSKEJ FAKULTE

Fakulta v číslach

0
rokov existencie
0
študijných odborov
0
katedier
0
študentov
0
absolventov